Vielä Turun seudun kuntien väestörakenteen muutoksista

Kaivoin Tilastokeskuksen tietokannoista esiin Turun ja naapurikuntien väestöennusteet kahdelle tulevalle valtuustokaudelle eli vuosiksi 2012, 2016 ja 2020. Laskin absoluuttisia väestömuutoksia mutta myös suhteellisia, eli prosentteina kunnan koko väestöstä. Yli 65-vuotiaat on eritelty kymmenvuosittain 65-74, 75-84 ja 85+ -vuotiaisiin, sekä yhteenlaskien kaikkiin yli 65-vuotiaisiin. Kaaviosta havaitsee, että ikääntyminen naapurikunnissamme on todellakin paljon voimakkaampaa kuin mitä yleisesti ymmärretään.

Alla vielä yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2020. Tunnettu lähtötilanne on siis, että Turussa on Suomen suurista kaupungeista ikääntynein väestö. Mutta kovin nuorta ei väki ole naapurikunnissakaan, ainakaan vuosikymmenen lopulla näiden väestöennusteiden mukaan.

Lieto 15,56 18,73
Kaarina 17,21 21,81
Raisio 18,5 22,73
Naantali 19,73 27
Rusko 14,96 20,42
Turku 19,2 21,87

Samat tiedot vielä alla todellisina väkimäärän muutoksina. Jotta muutokset voi suhteuttaa kunnan kokoon, liitän vielä oheen Tilastokeskuksen väestöennustetiedot.

Kaarina 2012 31398 Naantali 2012 18990 Rusko 2012 5910
Kaarina 2016 32586 Naantali 2016 19448 Rusko 2016 6029
Kaarina 2020 33668 Naantali 2020 19933 Rusko 2020 6136
Lieto 2012 16979 Raisio 2012 24712 Turku 2012 179549
Lieto 2016 18035 Raisio 2016 25215 Turku 2016 182909
Lieto 2020 19010 Raisio 2020 25660 Turku 2020 185500